برچسب: استارت آپ

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

چگونه اولین کسب و کار خود را شروع کنیم؟

پس از ترک نیروی دریایی، تصمیم گرفتم کسب و کاری برای خودم راه بیندازم. جوان بودم و مشتاق و پر از جاه طلبی اما بی‌پول. نمی‌دانستم چگونه کاری برای خودم راه بیندازم. پولی برای زندگی کردن نداشتم چه برسد به ایجاد کسب و کار.