پروژه ها

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

راه اندازی نرم افزار حسابداری تحت وب در شهرداری شیرگاه

بعد از تلاش های تیم فنی و پشتیبانی شرکت آمارد سرانجام پروژه حسابداری و یکپارچه تحت وب در شهرداری شیرگاه راه اندازی شد