نرم افزار تحت وب مالی و اداری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
سیستم یکپارچه مالی و اداری

نرم افزار اتوماسیون ادرای:اتوماسیون اداری،نرم افزاری از آمارد است که در آن انتقال نامه و ارجاع آن به واحدهای  دیگر صورت می پذیرد و نامه های وارده و صادره در آن جای گذاری شده است.

نرم افزار اموال:اموال به بخشی از نرم افزار شرکت آمارد اختصاص دارد که به آن اموال سرمایه و غیرقابل مصرف شهرداری گفته می شود معمولا کد اموالی را که بر روی وسایل گذاشته می شود از این طروق انجام می پذیرد

نرم افزار حسابداری: 

 • امکان دسترسی سریع به امکانات نرم افزار و افزودن میانبر جدید از همه قسمت های برنامه وتعیین رنگ دلخواه
 • امکان تعریف حساب های مستقل و تعریف سرفصل حسابداری در سطوح مختلف
 • امکان صدور سند پیشنویس و برگه حسابداری و قابلیت ارجاع به کاربران
 • امکان ارائه تمامی گزارشات مالی و حسابداری و حساب های مستقل بر اساس فیلتر های متنوع
 • امکان مغایرت گیری بین دفاتر و قایل های دریافتی از بانک
 • امکان لینک با تمامی نرم افزار های مرتبط
 • لینک با نرم افزارامور قراردادها و کنترل دریافت و پرداخت قراردادها و تهیه گزارش قرارداد
 • امکان صدور اسناد بر اساس حساب شناور
 • امکان ارائه گزارش ماده 169 جهت ارائه به اداره دارایی

نرم افزار امور قرار دادها:

 • ثبت کلیه مراحل قبل و بعد قرار دادها
 • کنترل و مدیریت تمامی قرار دادها در نحوه دریافت و پرداخت و درصد پیشرفت و …
 • ارائه گزارشات متنوع در زمینه قرار دادها دریافت و پرداخت – ریز صورت وضعیت ها – تغییرات قراردادها به همراه گزارشات نموداری
 • امکان لینک شدن به نرم افزار حسابداری
 • امکان نمایش قرارداد ها به اسناد مرتبط

 

نرم افزار انبار:

 • امکان تعریف انبار و کالا ها
 • امکان صدور اسناد ورودی و خروجی انبار به همراه اسناد جابجایی بین انبار ها
 • امکان گزارش گیری متنوع از تمامی ورودی ها و خروجی ها ی انبار – کارتکس کالا – محاسبه موجودی پایان دوره بصورت ریالی و تعدادی
 • امکان ارتباط به نرم افزار حسابداری

نرم افزار کارگزینی:

 • امکان تعریف متغیر های مختلف درحکم پرسنل از جمله رشته تحصیلی – نوع استخدام وضعیت تاهل و …
 • امکان تعریف استاندارد ها برای حقوق – میزان مرخصی – بخش نامه های حقوقی و چارت سازمانی
 • امکان صدور حکم برای پرسنل کارگری و کارمندی بصورت مجزا
 • امکان بروزرسانی احکام
 • ارائه گزارشات مختلف در زمینه احکام و مرخصی و …
 • امکان لینک نرم افزار با نرم افزار حقوق و دستمزد جهت انتقال احکام
 • امکان صدور حکم به صورت اتوماتیک

 

نرم افزار خزانه داری:

 • امکان تعریف اشخاص، صاحبان پرونده و بانک ها
 • امکان ثبت چک های دریافتی،وصولی،برگشتی و استردادی بر اساس کدهای درآمدی
 • امکان تغییر وضعیت چک های دریافتی
 • ارائه گزارشات مختلف بر اساس وضعیت اسناد ، تاریخ ، مبلغ ، صاحبان پرونده و …
 • امکان ارتباط نرم افزار با نرم افزار حسابداری

نرم افزار بودجه و اعتبارات:

 • تعریف سرفصل های بودجه و ارائه مراحل پیشنهاد و تصویب بودجه
 • امکان تخصیص اعتبار به سرفصل های هزینه و ارائه رسید اعتبارات
 • امکان ارائه گزارشات بودجه، تفریغ بودجه و تعادل درآمد بر هزینه
 • امکان تعریف و تنظیم بودجه بر اساس حساب شناور

 

نرم افزار صدور چک:

 • امکان تعریف بانک ها و دسته چک ها
 • امکان صدور چک های پرداختی و تغییر وضعیت چک ها
 • امکان چاپ چک پرداختی ، رسید چک و پشت نویس چک
 • امکان ارتباط چک ها با اسناد حسابداری در زمان صدور اسناد

نرم افزار حقوق و دستمزد:

 • امکان جداسازی پرسنل بر اساس احکام حقوقی و فرمول نویسی برای هر دسته
 • امکان تعریف مشخصات پرسنل به همراه احکام حقوقی و کسورات
 • امکان محاسبه حقوق تا 5 مرحله بصورت جداگانه
 • امکان محاسبه بیمه ،مالیات و وام ها بصورت اتوماتیک
 • امکان محاسبه معوقه و عیدی و پاداش بصورت اتوماتیک
 • ارائه تمامی گزارشات حقوق و دستمزد بصورت تجمیعی
 • امکان ارائه خروجی تامین اجتماعی و خدمات درمانی ، کسور بازنشستگی ، مالیات و بانک بصورت جداگانه
 • قابلیت لینک با نرم افزار حسابداری و انتقال سند هزینه حقوق به حسابداری