GIS و ممیزی املاک و مستغلات

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

ممیزی املاک و مستغلات

همواره داشتن درآمد پایدار برای ارگانی نیمه دولتی مانند شهرداری از نیازهای اساسی و کلیدی می باشد. ممیزی املاک مطمئن ترین راه برای دستیابی به این مهم می باشد. طبق قانون نوسازی ممیزی املاک هر 5 سال یک بار باید توسط شهرداری ها انجام گیرد تا شهرداری به عنوان متولی امور شهری از املاک و مستغلات در شهر مطلع گردد و نسبت به صدور فیش های نوسازی برای دریافت وصولی اقدام نماید. در راستای شناسایی دقیق املاک و همچنین داشتن الگویی مدون پس از انجام عملیات ممیزی توسط مامورین ممیزی ، پیاده سازی و تحلیل اطلاعات و داده ها توسط تحلیلگران GIS صورت می پذیرد.

شرکت تحلیلگران آمارد با در اختیار داشتن کادر با تجربه و متخصص در زمینه شهرسازی و سابقه فعالیت در شهر های مختلف کشور دانش فنی مورد نیاز و تیم اجرایی در مطالعات شهری و استقرار پایگاه داده GIS با روش های بروز را دارا می باشد از جمله روش های بکار گرفته شده استفاده از خدمات ممیزی نوین (نقشه برداری و عکس ها و تصاویر ماهواره ای) و انطباق نتایج حاصله با اطلاعات به دست آمده از برداشت های میدانی می باشد که علاوه بر دقت، سرعت انجام پروژه را افزایش داده است.

از جمله روش های بکار گرفته شده استفاده از خدمات ممیزی نوین (نقشه برداری و عکس ها و تصاویر ماهواره ای) و انطباق نتایج حاصله با اطلاعات به دست آمده از برداشت های میدانی می باشد که علاوه بر دقت، سرعت انجام پروژه را افزایش داده است.

خدمات GIS

یکی از مهمترین شاخه های اصلی که این شرکت در آن فعالیت می نمایید بخش GIS می باشد. هدف این سرویس تهیه نقشه های رقومی املاک سطح شهر ، شامل لایه وضع موجوداملاک ، لایه معابر ، لایه طرح هایتفصیلی ،لایه طرحهای اجرایی وایجاد ارتباط بین نقشه های تهیه شده با سوابق پروندهای املاک که در پروژه هایساماندهی سوابق و ساماندهی وضع موجود املاک وارد بانکهای اطلاعاتی شده است می باشد.

GIS برای تحلیل سریع داده ها و همچنین نمایش سریع پردازش ها به صورت شماتیک ، تطبیق وضع موجود با قوانین شهرسازی و همچنین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت استفاده می شود. لزوم استفاده همزمان این فناوری پس از ممیزی املاک ، داشتن اطلاعات پایه و اولیه شروع برای ایجاد پایگاه داده ای منسجم و قابل اتکا است که در برنامه ریزی های مختلف شهرسازی و شهرداری ها بسیار موثر است.

هدف نهایی یک سامانهی اطلاعات جغرافیایی یا GIS پشتیبانی جهت تصمیم گیری های پایهگذاری شده بر اساس دادههای مکانی، و عملکرد اساسی آن کسب اطلاعاتی است که از ترکیب لایههای متفاوت دادهها با روشهای مختلف و با دیدگاههای گوناگون به دست میآیند .این هدف از طریق فعالیتهایی که بر روی دادههای مکانی انجام میگیرند، صورت میپذیرد