کنترل اسناد

نرم افزار کنترل اسناد:

  • این برنامه بیشتر با چک سر و کار دارد
  • چک های دریافتی ثبت می شوند
  • دفاتر به صورت جدا ثبت می شوند (اسناد دریافتی،پرداختی،چک و…)
  • اطلاعات صاحبان چک ثبت می شود
  • قابلیت گزارش گرفتن دارد برای چک ها و اسناد موجود
  • می توانند چک ها را برگشت بزنند