check

نرم افزار چاپ چک:

 • امکان تعریف بانک ها و دسته چک ها
 • امکان صدور چک های پرداختی و تغییر وضعیت چک ها
 • امکان چاپ چک پرداختی ، رسید چک و پشت نویس چک
 • امکان ارتباط چک ها با اسناد حسابداری در زمان صدور اسناد
 • تنظیمات برنامه
 • سازگار با کلیه پرینترها
 • تهیه و بازیابی پشتیبان
 • تعریف کاربر و تعیین سطح دسترسی
 • امکان استفاده چند کاربر در یک شبکه
 • گزارش جامع از ریزکارکرد کاربران در سیستم
 • قابلیت سفارشی سازی نرم افزار بر اساس درخواست مشتری