بازرگانی

بازرگانی:

محیطی است برای ارائه خدمات حسابداری بازرگانی  به واحدهای تجاری و خدماتی که دارای ویژگی های خاصی می باشند نرم افزار دلفی که معمولا برای فروشگاه ها به کار برده می شود  از قابلیت های بالایی برخوردار است و یکی از مهم ترین قابلیت ها برای افراد غیر حسابدار استفاده از عملیات مالی و اتوماتیک می باشد،گزارش ویژه در قسمت گزارشات، یکی از جامع ترین و کامل ترین  گزارشات در نرم افزار می باشد زیرا ریز هر حسابی را میتوانیم در آن به دست بیاوریم و در نرم افزار بازرگانی قسمتی از نرم افزار انبار که باید جداگانه تهیه گردد نیز برخورداریم.