مسابقه فوتسال به مناسبت گراميداشت حماسه ششم بهمن مردم غيور و ولايت مدار شهرستان آمل

به مناسبت گراميداشت حماسه ششم بهمن آمل مسابقه فوتسال دوستانه اي بين تيم هاي شرکت تحليلگران آمارد و شهرداري هادي شهر برگزار گرديد که در نهايت با برتري تيم شرکت تحليلگران آمارد به پايان رسيد. اين بازي در حالي با برتري شرکت آمارد به پابان رسيد که نيمه اول اين تيم شهرداري بود که توانست برتري خود را به حريف ديکته و اثبات کند و با اختلاف چند گل به پايان رساند.اما با شروع نيمه دوم تيم شرکت آمارد با توجه به آمادگي بدني بالا و فرصت طلبي بازيکنانش توانست علاوه بر جبران گل هاي خورده بازي را با برتري به پايان برساند.

جا دارد از اين طريق از شهردار محترم و کليه عوامل و کارکنان زحمت کش شهرداري هادي شهر جهت مساعدت و برگزاري اين مسابقه دوستانه به ياد حماسه دليرمردان شش بهمن شهرستان آمل تقدير و تشکر صورت گيرد.