نمایه امکانات

مهمترین ویژگی این مجموعه وجود ارتباطات منطقی بین بخشهای مختلف آن می باشد به این ترتیب که با انجام هرگونه عملیات در هر زیر سیستم، اطلاعات مرتبط با آن در دیگر سیستمها ایجاد یا بروزرسانی می گردد.

ممیزی املاک

همواره داشتن درآمدی پایدار برای ارگانی نیمه دولتی مانند شهرداری از نیازهای اساسی و کلیدی می بتشد.ممیزی املاک مناسب ترین راه برای دستیابی به این مهم می باشد. طبق قانون نوسازی ممیزی املاک هر 5 سال یکبار باید انجام شود تا شهرداری به عنوان متولی امور شهری از املاک و مسغلات شهر مطلع گردد و نسبت به صدور فیش های نوسازی برای دریافت وصولی اقدام نماید. در راستای شناسایی دقیق املاک و همچنین داشتن الگویی مدون پس از انجام ممیزی توسط مامورین ممیزی پیاده سازی و تحلیل اطلاعات و داده ها توسط تحلیلگران GIS صورت می پذیرد.

برخی از مشتریان

در زیر برخی از مشتریان شرکت تحلیلگران آمارد را مشاهده می نمایید.

شهرداری آملمازندران
شهرداری نکامازندران
شهرداری بابلمازندران
شهرداری قائم شهرمازندران

زیر سیستم ها

استقرار و کنترل فعالیت های سیستم ها بر اساس چارت سازمانی شرکت تعریف میگردد و در نتیجه هر کاربر با توجه به موقعیت خود در چارت سازمانی میتواند در این مجموعه ایفای نقش نموده و از زیر سیستم های مورد نیاز خود بهره گیری نماید.
در زیر برخی از زیر سیستم های موجود در نرم افزار جامع را مشاهده می نمایید:

1

نرم افزار جامع شهرسازی آمارد

2

نرم افزار نوسازی آمارد

3

نرم افزار سیستم درآمد

4

نرم افزار آرشیو الکترونیک

5

نرم افزار کمیسیون ماده صد

6

نرم افزار عوارض خودرو

نگاهی بر زیرسیستم های نرم افزار یکپارچه شهرسازی

تماس با ما

ما چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

  • ایران - مازندران-آمل - بلوار آزادگان - نبش آزادگان 12
  • 011-43270941-3
  • info@amardco.com