قابلیت های اتوماسیون شورای آمارد

سیستم اتوماسیون آمارد یک نرم افزار تحت وب می باشد که جهت سهولت گردش کار داخلی شورا جهت مدیریت مراحل از ثبت درخواست ها تا پیگیری های کارشناسی و مدیریت جلسات شورا تا ثبت مصوبات و تهیه صورت جلسه پیاده سازی گردیده است ، به این صورت که کلیه ی درخواست های شهروندان و ارگان های دولتی در سامانه ثبت می گردد . مراحل مربوط به هر درخواست با نظرات کارشناسی ، جلسات کمیسیون ها و جلسات صحن شورا طی می شود و نهایتا مصوبه ای برای درخواست مذکور ثبت خواهد گردید.

01

گزارشات جامع

- گزارش صورت جلسه های ارسال شده به فرمانداری .

- گزارش جلسات تشکیل شده به تفکیک درخواست کننده.

- گزارش گردش یک درخواست تا وضعیت فعلی .

- گزارش مصوبات به تفکیک ماده های قانون اساسی .

- گزارش مصوبات تثبیت شده در هر دوره شورا .

- گزارش تعداد دستور جلسه های بررسی شده در هر جلسه در بازه زمانی مشخص.

02

مدیریت کامل

- ثبت درخواست های شهروندان و ارگان ها.

- کارشناسی ها و کمیسیون ها.

- ثبت جلسات شورای اسلامی شهر.

- گردش مصوبات شورای اسلامی شهر.

- پیش نویس مصوبات شورای اسلامی شهر.

- ثبت پاسخ های شورای حل اختلاف.

- ثبت پاسخ های فرمانداری.

- صدور صورت جلسات.

برخی از مشتریان

در زیر برخی از مشتریان شرکت تحلیلگران آمارد را مشاهده می نمایید.

شهرداری آملمازندران
شهرداری نکامازندران
شهرداری بابلمازندران
شهرداری قائم شهرمازندران

تماس با ما

ما چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

  • ایران - مازندران-آمل - بلوار آزادگان - نبش آزادگان 12
  • 011-43270941-3
  • info@amardco.com