حوزه های فعالیت

شرکت تحلیلگران آمارد در دو حوزه شهرداری و سازمانی مشغول به فعالیت میباشد

حوزه شهرداری ها

 قابلیت تعریف شرکتها و شعبه های متعدد در یک سیستم به منظور نگهداری و پردازش اطلاعات شرکتهای تابعه با استفاده از یک سیستم.
 قابلیت ذخیره سازی اطلاعات زیرسیستم های مختلف در یک سرور و یا سرور های مجزا بدون تداخل یا اشکال در کارایی سیستم.

حوزه سازمانی

 قابلیت تعریف شرکتها و شعبه های متعدد در یک سیستم به منظور نگهداری و پردازش اطلاعات شرکتهای تابعه با استفاده از یک سیستم.
 قابلیت ذخیره سازی اطلاعات زیرسیستم های مختلف در یک سرور و یا سرور های مجزا بدون تداخل یا اشکال در کارایی سیستم.

تحلیلگران آمارد

آمارد مفتخر است در سالهای فعالیت خود بیش از 50 سایت فعال را مدیریت و کنترل و بشتیبانی کند.

نمونه کارهای آمارد

تماس با ما

ما چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

  • ایران - مازندران-آمل - بلوار آزادگان - نبش آزادگان 12
  • 011-43270941-3
  • info@amardco.com