نرم افزارهای سیستم سازمانی

توضیحی داده شود برای نرم افزارهای سیستم های سازمانی

آرامستان

  امکان تعريف پارامترهای اولیه مانند شغل ، علت فوت ، مرجع صدور جواز دفن ، نام پزشک و ..
 تهیه آمار و نمودار بر اساس سن ، علت فوت ، تحصیلات ، جنسیت و...
  ثبت پارمترهای علت فوت ، مکان فوت ، محل دفن ، مراجع صدور و....
 تهیه گزارشات متنوع بر اساس تمامی اطلاعات متوفی
 امکان پیش خرید قبر
 صدور فیش

تاکسیرانی

  ثبت کلیه اطلاعات مربوط به سازمان برای رانندگان
 تعریف انواع مسیر های تردد و مشخص شده برای تاکسی
 توانایی مشاهده آسان و سریع کلیه تخلفات تاکسی
 ثبت و مدیریت کشیک های انجام شده توسط تاکسی.
 تعریف و مدیریت انواع وضعیت تاکسی
  ثبت کامل بر تکمیل پروانه تاکسیرانی

سیستم های سازمانی آمارد

در این مجموعه نرم افزارها سعی شده با بهره گیری از جدید ترین متد روز و با توجه به خواست مشتری مجموعه ای کامل جامع و با کاربری ساده در دسترس باشد.

برخی از مشتریان

در زیر برخی از مشتریان شرکت تحلیلگران آمارد را مشاهده می نمایید.

شهرداری آملمازندران
شهرداری نکامازندران
شهرداری بابلمازندران
شهرداری قائم شهرمازندران

ویژگی سیستم های سازمانی آمارد

تماس با ما

ما چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

  • ایران - مازندران-آمل - بلوار آزادگان - نبش آزادگان 12
  • 011-43270941-3
  • info@amardco.com